Despre noi

ATENTIE! Incepand cu data de 17.12.2019 site-ul RAD CERT www.radcert.ro se afla in reconstructie.

RAD CERT - isi desfasoara activitatea ca organism de certificare de terta parte acreditat :

•  cu Organismul National de Acreditare din Romania - RENAR - pentru certificarea sistemelor de management, conform standard: SR EN ISO/CEI 17021-1 : 2015  Evaluarea conformitãtii. Cerinte pentru organisme care efectueazã audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinte.  .”

Certificat de acreditare RENAR nr. SM 097 din 25 iulie 2016

•  cu Organismul National de Acreditare – RENAR - pentru certificarea conformitatii produselor (in domeniul constructiilor), conform standard: SR EN ISO/CEI 17065 :2013 – SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru un organism care certifica produse, procese, servicii

  • Certificat de acreditare RENAR nr. PR 087 din 29 aprilie 2018 - pentru domeniul voluntar „constructii”
  • Certificat de acreditare RENAR nr. ON 065 din 29 mai 2017 - pentru domeniul reglementat „constructii” - certificarea Controlului Productiei in Fabrica – CPF.

•  RAD CERT este desemnat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si notificat la Bruxelles cu nr. 2293 - pentru REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pt comercializarea produselor pentru constructii, Sistemul 2+ Declaratia de performanta din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii (CPF – Controlul productiei in fabrica).

RAD CERT - va ofera urmatoarele servicii:

 • certificarea conformitatii sistemelor de management:
 • Sistemul de management al calitatii;
 • Sistemul de management de mediu;
 • Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
 • Sistemul de management al securitatii informatiilor, altele ;
 • certificarea conformitatii produselor din constructii:
 • in domeniul voluntar - in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013;
 • in domeniul reglementat – Regulamentul (UE) nr 305:2011 – produse pentru constructii.
 • activitati de instruire

  RAD CERT dispune de personal propriu cu experienta in domeniul activitatii de certificare. RAD CERT Impreuna cu personalul colaborator , atent selectat, pe principii de profesionalism si experienta demonstrata in domeniile in care este solicitat sa colaboreze RAD CERT - a stabilit o POLITICA prin care activitatile de certificare declarate sa fie derulate cu seriozitate si profesionalism;

  RAD CERT acorda o atentie deosebita pentru o pregatire si informare permanenta a personalului cu cerintele standardelor de certificare si ale Organismului de acreditare, a ghidurilor ISO / CEI si standardelor conexe, pe domeniile de certificare pe care isi desfasoara activitatea de certificare .

  RAD CERT - este membru al Asociatiei “ Clubul Organismelor de Certificare Acreditate din Romania – A.O.C.A.R.” , membru EFQM.

  RAD CERT - este membru in Comitetele Tehnice ASRO : CT 56, ROCASCO , CT 323 si CT 187 si participa la preluarea standardelor internationale si europene in domeniul certificarii conformitatii produselor / sistemelor de management.

  RAD CERT - este implicat si interesat de activitatea de standardizare datorita rolului acesteia in activitatea de certificare si participa ca membru in consiliul de Standardizare.

  RAD CERT - este membru al “ Asociatiei Organismelor de Certificare Acreditate din Romania – A.O.C.A.R.”

  Noi avem EXPERIENTA, tu faci ALEGEREA !

  RAD CERT- organism de certificare, functioneaza ca o societate cu raspundere limitata din punct de vedere juridic, in baza legii 31/1990 republicată, a Hotărârii judecătoreşti nr. 16760/20.10.2006 a Tribunalului Bucureşti .

  ECHIPA RAD CERT

 •