LA O PRIMĂ PRIVIRE

Certificare Produse
Reglementat și Voluntar

Certificare acreditată

În contextul liberei circulaţii a produselor, o întrebare frecventă din partea clienţilor este dacă produsul are şi/sau îşi menţine caracteristicile revendicate de furnizorul său.

De regulă, produsele sunt proiectate, fabricate, distribuite, utilizate și eliminate în final, ceea ce poate da naștere la îngrijorari în rândul clientilor, utilizatorilor și societății în general privind menținerea caracteristicilor pe toată durata de viaţă a produsului. Astfel de caracteristici se pot referi la impactul produsului asupra siguranței, sănătății şi securităţii clientului sau asupra mediului, la durabilitatea declarată a produsului, compatibilitate, potrivire în scopuri prevăzute sau pentru condiții declarate de producator.

De ce certificare

De regulă, pentru a furniza încredere, specificarea caracteristicilor pentru un produs se declară într-un document normativ, cum ar fi un standard.

Furnizorul produsului are apoi sarcina de a demonstra că produsul respectă cerințele standardului. Ar putea fi suficient ca furnizorul să evalueze și să declare conformitatea pe propria răspundere, dar în unele cazuri, utilizatorul produsului sau autoritățile de reglementare pot solicita o evaluare specializată independentă pentru a oferi un nivel suficient de încredere că produsul deține caracteristicile declarate.

Evaluarea și atestarea conformității produsului cu standardele de referinţă de către terți cu cerințele specificate este denumită – certificarea produsului.

În spaţiul european, libera circulaţie a produselor se supune unor prevederi documentate, cum ar fi Directive sau în cazul produselor pentru construcţii – Regulamentul (UE) nr 305-2011. Pentru aceste produse, furnizorul trebuie să aplice obligatoriu - marcajul CE.

RAD CERT derulează procedura de certificare pentru produse:

Domeniul reglementat

În domeniul reglementat intră produsele pentru construcții - Regulament (UE) nr. 305/2011

Domeniul voluntar

In domeniul voluntar intră următoarele categorii de produse: BETON, BETON RUTIER

Certificare Servicii

Certificarea Serviciilor conform Standardului ISO/CEI 17065

Indiferent de domeniul în care se desfăşoara procedura de certificare RAD CERT respectă cerinţele din schemele de certificare aplicabile care presupun evaluarea procesului în care se realizează produsul şi determinarea caracteristicilor acestora prin una sau mai multe din următoarele metode: încercare, inspecţie, verificarea proiectului  sau alte activităţi de determinare, de exemplu verificarea, în funcţie de produsul  şi cerinţele din documentul-le  normative de referinţă.

RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024