DOMENIUL REGLEMENTATCertificare Produse Domeniul Reglementat

Câteva cuvinte privind certificarea produselor în domeniul reglementat de prevederile Regulamentului (UE) nr 305/2011 – Produse pentru construcţii – produse acoperite de standarde europene armonizate.

RAD CERT – în calitate de organism acreditat RENAR (certificat nr. 065 ON) și notificat – numar de identificare 2293, certifică Controlul producţiei în fabrică, conform cerinţelor Sistemului de Evaluare şi Verificare a Constanţei Performanţei produselor pentru construcţii (Sistem EVCP 2+).
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-produs-reglementat.jpg

Ce este un standard armonizat

„Standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de organismele europene de standardizare care sunt recunoscute, acceptate şi respectate de către toate ţările membre UE.

Evaluarea tehnică a unui produs pentru construcţii, din domeniile pentru care RAD CERT este notificat, înseamnă evaluarea documentată a performanțelor acelui produs, în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european.

Marcajul CE

Prin aplicarea sau dispunerea aplicării marcajului CE, fabricanții arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcții cu performanța sa declarată, precum și pentru respectarea de către acesta a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) nr 305/2011 și în alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevăd aplicarea marcajului.

Pe baza Certificatului de Conformitate CPF acordat de RAD CERT, producătorul emite Declaraţia de performanţă şi aplică marcajul CE.

Avantaje certificare produse în domeniul reglementat

• dovada ca produsul pentru construcţii s-a aliniat şi respectă cerinţele esenţiale din documentele de referinţă;
• produsele fabricate în conformitate cu standardele europene armonizate beneficiază de o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare;
• posibilitatea, în acest caz, de a circula „liber” pe Piaţa Europeană la acelaşi nivel de încredere ca şi în cazul partenerilor europeni.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: 13 Martie 2023