DOMENIUL VOLUNTARCertificare Produse
Domeniul Voluntar

RAD CERT – organism de certificare acreditat RENAR (certificat nr. 087PR) pentru produse, evaluează conformitatea acestora faţă de cerinţele specificate în standarde naţionale sau alte documente normative referitoare la produs.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-produs-voluntar.jpg

Ce este un standard

Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism/organizaţie de standardizare recunoscut, care stabileşte reguli, linii directoare sau caracteristici aferente unor activităţi şi rezultatele acestora, pentru utilizări comune şi repetate, cu scopul de a se obţine un grad optim de ordine într-un anumit context (definiţie conform standard SR 10000 – 3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3. Reguli privind organizarea şi activitatea comitetelor tehnice).

Standardul pentru un produs poate cuprinde cerinţe privind materialele componente, cerinţe pentru procesul de fabricare, încercări prin eşantionare, etichetarea sau marcarea, ambalarea etc. Respectarea acestor cerinţe nu este obligatorie atât timp cât nu se face referire la standardul respectiv.

Marca de certificare RAD CERT

Pe baza Certificatului de Conformitate pentru produs, acordat de RAD CERT, producătorul emite Declaraţia de conformitate şi aplică Marca de conformitate RAD CERT.

Avantaje certificare produse în domeniul voluntar

• încrederea Autorităţilor că produsul pus pe piaţă respectă prevederile stabilite prin documente recunoscute;
• este asigurată de fiecare dată repetabilitatea realizării produsului la acelaşi nivel calitativ, stabilit iniţial cu clientul;
• demonstrează preocuparea organizaţiei pentru realizarea calităţii;
• respectarea prevederilor din standardele de referinţă-documentele normative privind mediul şi securitatea utilizatorilor.

La solicitarea unei client, RAD CERT poate derula certificări în domeniul voluntar, neacreditate,  cu respectarea cerinţelor din standardele de certificare de referinţă şi în conformitate cu referenţialul care stă la baza acreditării.

RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Octombrie 2023