STANDARDUL SERVICIILORCertificare Servicii ISO 17065

RAD CERT – organism de certificare, evaluează conformitatea serviciilor prestate de o organizaţie clienţilor săi, faţă de cerinţele specificate în standarde naţionale sau alte documente normative referitoare la servicii.

Certificarea serviciilor este destinată să ofere încredere consumatorilor, autorităților de reglementare, industriei și altor părți interesate, privind calitatea serviciilor prestate, facilitând accesul şi menţinerea pe piață, concurența loială și acceptarea de către consumatori a serviciilor la nivel național, regional și internațional.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-servicii.jpg

Ce se evaluează prin certificare

a. pentru prestatorul de servicii, se verifică:
- calificarea prestatorului;
- cunoaşterea documentaţiei specifice, a legislaţiei în vigoare;
- experienţa de muncă;
- condiţii de muncă, impactul asupra mediului.

b. pentru derularea/ prestarea serviciului, se verifică:
- documentaţia care stabileşte cerinţele pentru proces/ serviciu ( dupa caz, sistemul de management);
- dotarea cu utilaje necesare, instrumente, mijloace de măsurare, materiale, etc precum şi conformitatea lor cu cerinţele legale;
- organizarea;
- securitatea şi stabilitatea procesului;
- competenţa profesională a personalului implicat în prestarea serviciului;
- alte aspecte, funcţie de specificul serviciului prestat.

Avantaje certificare servicii

• încrederea autorităţilor că serviciul prestat respectă prevederi stabilite prin reglementările aplicabile;
• demonstrează preocuparea organizaţiei pentru realizarea calităţii serviciului prestat;
• respectarea prevederilor din standardele de referinţă-documentele normative privind mediul şi securitatea utilizatorilor.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Octombrie 2023