EXCELENŢĂ ÎN AFACERIAlături de companii
De peste 16 ani

RAD CERT derulează procedura de certificare în regim acreditat RENAR (certificat de acreditare nr 097 SM):

- sistemul de management al calităţii – standard ISO 9001
- sistemul de management de mediu – standard ISO 14001
- sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă – standard ISO 45001

Solicitările privind activitatea de certificare se referă la un sistem de management dar pot fi solicitari şi pentru doua, trei...... sisteme de management.
Aceste solicitări au determinat dezvoltarea unei noi POLITICI de către RAD CERT şi anume

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

RAD CERT oferă servicii pentru certificarea sistemelor de management la nivelul cerinţelor standardelor de referinţă, cu profesionalism, furnizând încredere clienţilor noştri prin respectarea principiilor privind imparţialitatea, competenţa, responsabilitatea, transparenţa în desfăşurarea activităţilor şi confidenţialitatea pentru informaţiile sau datele referitoare la acestea.

RAD CERT derulează procedura de certificare produse pentru construcții în domeniul voluntar, acreditat RENAR (certificat de acreditare nr 087 PR) pentru:

- evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii – standard ISO/CEI 17065

RAD CERT derulează procedura de certificare produse pentru construcții în domeniul reglementat, acreditat RENAR (certificat de acreditare nr 065 ON) si Notificat nr 2293 pentru:

- evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții prevăzute de Regulamentul (UE) nr.305/2011 cu modificările ulterioare

RAD CERT derulează procedura de certificare în regim neacreditat pentru:

- sistemul de management al securităţii informaţiei – standard ISO/IEC 27001
- sistemul de management anti-mită – standard ISO 37001
- certificarea serviciilor , proceselor - standard ISO/CEI 17065

Acreditările noastre:

RAD CERT este Organism de Certificare acreditat cu Organismul Naţional de Acreditare din România

Cine suntem

2006 – înfiinţare RAD CERT;
2008 – acreditare sistem de management al calităţii, ISO 9001 – Certificat ESYD nr 435;
2009 – extindere acreditare: sistem de management de mediu, ISO 14001 şi sănătate şi securitate ocupaţională, OHSAS 1800;
2010 – acreditare RENAR – organism de certificare produse pentru construcţii; Certificat de Acreditare nr PR 087;
2012 – transfer acreditare sisteme de management la Organismul Naţional de Acreditare din România – RENAR conform prevederi REGULAMENT (CE) NR. 765/2008; Certificat de Acreditare nr SM 097;
2013 – acreditare în vederea notificării ca organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii 2+ , prevăzute de Regulamentul (UE) nr 305/2011, cu modificările ulterioare; Certificat de Acreditare nr ON 065; Număr notificare: 2293;

RAD CERT a derulat certificări pentru sistemul de management integrat: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi în ţări ale Uniunii Europene: Spania, Italia, Germania.

Alte Activităţi

- RAD CERT este membru în Comitetele Tehnice ASRO încă din anul 1996: CT 56, CT 323, CT 187 (produse pentru construcţii), ROCASCO;

- RAD CERT este membru în Asociaţia Organismelor de Certificare Acreditate din România – AOCAR;

- RAD CERT este membru în Comitetul de Standardizare – ASRO.

- RAD CERT derulează activităţi de instruire la solicitarea clienţilor săi. Cursurile se pot desfaşura fie la sediul propriu, fie la sediul clienţilor, la solicitarea acestora.

Personalul RAD CERT

Activitatea de certificare se desfăşoară cu:

• personal propriu - cu o bogată experienţă în domeniile de certificare în care îşi desfaşoară activitatea, cu instruiri efectuate în ţară şi în străinătate, în domeniul tehnicilor de audit aplicate în procesul de certificare a sistemelor de management;

• în activităţile de evaluare/audit desfăşurate, RAD CERT colaborează cu un număr de peste 30 de experţi şi auditori care prin propriul Curriculum Vitae demonstrează experienţa şi atestările la nivel naţional şi internaţional;

• activitatea de evaluare tehnică a sistemelor de management declarate de organizaţiile pe care RAD CERT le certifică, se efectuează numai de experţi tehnici independenţi de procesul de evaluare efectuat;

• decizia finală privind acordarea CERTIFICATULUI şi LOGO-lui RAD CERT este luată de persoane independente de toate activităţile de evaluare descrise mai sus, care asigură reprezentarea echilibrată, cu personalităţi din diferite sfere de interes – Organisme guvernamentale, Organizaţii certificate, Asociaţii pe sectoare.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024