STANDARDUL INSTRUIRIIINSTRUIRE

Activitatea de instruire reprezintă o componentă importantă privind conştientizarea personalului, în cadrul unui sistem de management al unei organizaţii.

Prin instruire, personalul este ajutat să înţeleagă şi să accepte mai uşor schimbările aduse prin sistemul de management implementat.

RAD CERT desfaşoară cursuri de instruire în domeniul sistemelor de management pentru persoanele care doresc să obţină informaţii despre standardele şi principiile care stau la baza abordării unui sistem de management al calităţii şi/sau sistemului de management de mediu şi/sau al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Activitatea de instruire se desfăşoară utilizând tehnici de prezentare şi abordare interactivă cu cursanţii.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/instruire-1.jpg

Lista cursurilor de instruire organizate şi susținute de RAD CERT:

Nr. Crt. Titlul cursului Durata Cui se adresează
1. Managementul calităţii 1 zi x 6 ore Managerilor cu  funcţie executivă din cadrul organizaţiilor
2. Sisteme de management –

calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă

3 zile x 6 ore Responsabililor cu sistemul de management
3. Audit intern 3 zile x 8 ore Persoanelor  care efectuează audituri interne
4. Audit de terţă parte 2 zile  x 8 ore
Pentru acest modul trebuie sa fie absolvit obligatoriu modulul de Auditor intern
Persoanelor  care doresc să se formeze pentru derularea auditurilor de terţă parte

NOTA: Sistemele de management se pot prezenta pentru fiecare sistem de management separat (funcţie de solicitări) sau în sistem de management integrat. Durata cursului se stabileşte funcţie de solicitare.

RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Octombrie 2023