LA O PRIMĂ PRIVIRE

Certificarea
Sistemelor de Management

Certificare acreditată

Certificarea acreditată – de către un organism de certificare independent, poate fi un instrument util pentru a mări credibilitatea unei Organizaţii.

În plus, certificarea sistemului de management/certificarea sistemului de management integrat:
• este necesară şi utilă îndeosebi pe pieţele puternic concurenţiale;
• aduce valoare în măsura în care reprezintă o atestare a managementului eficient practicat în propria organizaţie;
• inspiră încredere terţilor în ceea ce priveşte calitatea organizaţiei, confirmată ``zi de zi`` prin respectarea angajamentelor asumate;
• atestă calitatea actului managerial şi progresul permanent al unei organizaţii;
• şi nu în ultimul rând îndeplinesc așteptările clienților săi, respectiv satisfacţia clientului.

RAD CERT derulează procedura de certificare pentru:

SR EN ISO 9001

Standardul sistemul de management al calității ISO 9001

SR EN ISO 14001

Standardul sistemului de management de mediu ISO 14001

SR ISO 45001

Sistem sistemului de management al sănătătii şi securităţii în muncă ISO 45001

SR ISO/IEC 27001

Standardul sistemului de management al securităţii informaţiei ISO/IEC 27001 (sistem neacreditat RENAR)

SR ISO 37001

Standardul sistemului de management anti-mită ISO 37001 (sistem neacreditat RENAR)

Solicitările privind activitatea de certificare se referă la un sistem de management dar pot fi solicitări şi pentru  două,  trei…… sisteme  de management.

Aceste solicitări au determinat dezvoltarea unei noi POLITICI  de catre RAD CERT şi anume

CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT

RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024