STANDARDUL CALITĂŢIICertificare ISO 9001

Ce este standardul ISO 9001 - Sistemul de Management al Calităţii

ISO 9001 este un standard internaţional care se utilizează de Organizaţiile care doresc să-şi construiască şi să implementeze un sistem de management al calităţii în scopul demonstrării în faţa clienţilor săi, a îndeplinirii cerinţelor referitoare la calitate pentru activitatea/activităţile desfăşurate.

Într-o lume în care concurenţa este din ce în ce mai mare, calitatea constituie un important criteriu de selecţie în alegerea unei Organizaţii prestatoare de servicii iar satisfacţia clientului reprezintă un obiectiv important de realizat.

https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-iso-9001.jpg

Principiile ce stau la baza ISO 9001

• Orientarea către client;
• Leadership;
• Angajamentul personalului;
• Abordarea pe bază de proces;
• Îmbunătăţirea continuă;
• Luarea deciziilor pe bază de dovezi;
• Managementul relaţiilor (în special cu furnizorii, cu alte părţi interesate, ex. parteneri, clienţi, investitori angajaţi sau societatea în ansamblul ei).

Beneficiile aduse de certificarea ISO 9001

• angajamentul Organizaţiei de a realiza activităţi/lucrări la nivelul cerinţelor clienţilor săi;
• abordarea procesuală a activităţilor, în scopul creşterii eficienţei acestora şi îndeplinirii cerinţelor privind calitatea cerute de reglementările aplicabile precum şi de către clienţii săi;
• reducerea costurilor calităţii pentru activităţile / serviciile prestate;
• câştigarea încrederii clienţilor şi în final obţinerea satisfacţiei clienţilor pentru serviciile prestate;
• câștigarea încrederii autorităţilor privind respectarea legislaţiei aplicabile;
• alinierea la cerinţele pieţei - internă cât şi internaţională de demonstrare a existenţei sistemului de management al calităţii certificat.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024