STANDARDUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂCertificare ISO 45001

Ce este standardul ISO 45001 - Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă

ISO 45001 este un standard internaţional care se utilizează de Organizaţiile care doresc să-şi reducă (gestioneze) riscurile privind sănătatea şi securitatea angajaţilor săi prin implementarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-iso-45001.jpg

Care este scopul ISO 45001

Reglementările în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă devin din ce în ce mai restrictive, Organizaţiile fiind obligate să demonstreze Angajamentul privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă pentru angajaţii lor, să-şi identifice, să evalueze şi să ţină sub control riscurile potenţiale.

ISO 45001 este documentul recunoscut la nivel internaţional care stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 45001

• angajamentul Organizaţiei privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă pentru angajaţii săi;
• menţinerea şi demonstrarea respectării cerinţelor legale de către Organizaţie;
• îmbunătăţirea eficienţei prin reducerea numărului de accidente şi incidente de muncă;
• reducerea costurilor prin reducerea numărului de zile de concediu medical datorat accidentelor de muncă şi imbolnăvirilor profesionale;
• prevenirea posibilelor incidente care pot conduce la sancţionarea/amendarea Organizaţiei datorită lipsei măsurilor privind protecţia personalului;
• identificarea pericolelor ce pot rezulta din subcontractarea unor activităţi sau în relaţia cu furnizorii, clienţii şsi luarea măsurilor adecvate pentru protecţia acestora;
• câştigarea încrederii autorităţilor privind respectarea legislaţiei aplicabile;
• alinierea la cerinţele pieţii - internă şi internaţională de demonstrare a existenţei sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă - certificat.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024