STANDARDUL SECURITĂȚII INFORMAȚIEICertificare ISO 27001

ISO 27001 este un standard internaţional care se utilizează de Organizaţiile care doresc să-şi asigure integritatea, disponibilitatea şi confidenţialitatea informaţiilor rezultate din derularea activităţilor proprii, dar şi câştigarea încrederii clienţilor săi, privind îndeplinirea cerinţelor referitoare la securitatea informaţiilor rezultate din activităţile prestate pentru aceştia - prin implementarea unui sistem de management al securităţii informaţiilor.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-iso-27001.jpg

Care este scopul ISO 27001

Scopul standardului este de a ajuta Organizaţiile, prin implementarea unui sistem de management al securităţii informaţiilor, să-ţi identifice corect datele/informaţiile care prezintă riscuri, atât cele proprii cât şi cele rezultate din relaţia cu clienţii săi, şi să stabilească şi să implementeze măsuri adecvate de protecţie, confidenţialitate şi disponibilitate adecvată a informaţiilor.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 27001

• angajamentul Organizaţiei privind securitatea informaţiilor şi reducerea riscurilor privind protecţia acestora;
• creşterea încrederii clienţilor în preocuparea Organizaţiei privind securitatea informaţiilor;
• prevenirea posibilelor incidente care pot conduce la scurgeri de informaţii confidenţiale sau pierderi de informaţii importante;
• câştigarea încrederii autorităţilor privind respectarea legislaţiei aplicabile (după caz);
• alinierea la cerinţele pieţei - internă cât şi internaţională de demonstrare a existenţei sistemului de management al securităţii informaţiei.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Februarie 2024