STANDARDUL MANAGEMENTULUI DE MEDIUCertificare ISO 14001

Ce este standardul ISO 14001 - Sistemul de Management de Mediu

ISO 14001 este un standard internaţional care se utilizează de către Organizaţiile care doresc să-şi construiască şi să implementeze un sistem de management de mediu în scopul demonstrării în faţa clienţilor săi, a îndeplinirii cerinţelor referitoare la mediu şi măsurile luate pentru protejarea acestuia.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-iso-14001.jpg

Care este scopul ISO 14001

Scopul standardului nu este de a stabili criterii de performanţă pentru mediu. Prin implementarea unui sistem de management conform standard ISO 14001 se demonstrează Angajamentul Organizaţiei privind protecţia şi prevenirea poluării mediului ceea ce conduce implicit şi la îmbunătăţirea imaginii Organizaţiei în relaţia cu clienţii, comunitatea şi autorităţile.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 14001

• angajamentul Organizaţiei privind protecţia mediului şi reducerea efectului poluării prin activităţile derulate;
• o nouă abordare privind ciclul de viaţă al produsului;
• creşterea încrederii clienţilor, comunităţii şi autorităţilor în preocuparea Organizaţiei privind protecţia mediului;
• reducerea costurilor printr-o mai bună gestionare a deşeurilor şi grija privind consumul de resurse;
• prevenirea posibilelor incidente care pot conduce la sancţionarea/amendarea Organizaţiei datorită lipsei măsurilor privind protecţia mediului;
• câştigarea încrederii autorităţilor privind respectarea legislaţiei aplicabile;
• alinierea la cerinţele pieţei - internă cât şi internaţională de demonstrare a existenţei sistemului de management de mediu certificat.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Octombrie 2023