STANDARDUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALECertificare ISO 18001

Ce este standardul OHSAS 18001

OHSAS 18001 este un standard international care se utilizează de Organizațiile care doresc să-şi reducă (gestioneze) riscurile privind sănătatea și securitatea ocupaționala a angajaților săi prin implementarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/certificare-iso-18001.jpg

Care este scopul ISO 18001

Rereglementare în domeniul sănătății și securității ocupaționale devin din ce în ce mai restrictive, Organizațiile fiind obligate să demonstreze Angajamentul privind protecția sănătății și securității muncii pentru angajații săi, să-și identifice, să evalueze și să ţină sub control riscurile.

OHSAS 18001 este documentul recunoscut la nivel international care stabilește cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 18001

• angajamentul Organizației privind protecția sănătății și securității muncii pentru angajații săi;
• îmbunatățirea eficienței prin reducerea numărului de accidente și incidente de muncă;
• reducerea costurilor ori reducerea numărului de zile de concediu medical datorat accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;
• prevenirea posibilelor incidente care pot conduce la sancționarea/amendarea Organizației datorită lipsei măsurilor privind protecția personalului;
• identificarea pericolelor ce pot rezulta din subcontractarea unor activități sau în relația cu furnizorii, clienții și luarea măsurilor adecvate pentru protecția acestora;
• câștigarea încrederii autorităților privind respectarea legislației aplicabile;
• alinierea la cerințele pieţii - internă cât și internaționala de demonstrare a existentei sistemului de management al sănătății și securității muncii certificat.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: 30.03.2020